1105 | SMOLO a.s.

služby v odpadovém hospodářství

20 m2


WWW ADRESA
www.smolo.czE-MAIL
info@smolo.cz
TELEFONY
+420 556 200 830


POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Zajišťujeme komplexní služby v celém procesu nakládání s odpady. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme svoz odpadu a přípravu pro jeho opětovné využití, zabýváme se recyklací odpadu, jeho dalším využitím a odstraněním.
Skupina SMOLO se skládá z několika samostatných obchodních jednotek.
SMOLO Services s.r.o. se primárně zaměřuje na odpadové hospodářství v oblasti průmyslových odpadů.
SMOLO Třinec s.r.o. se primárně zaměřuje na svoz a odstraňování odpadů v třineckém regionu.
SMOLO Recycling s.r.o. se soustřeďuje na stavební odpady.
SMOLO HB s.r.o. se věnuje skládkování odpadů.
Skupina se věnuje také výzkumu a vývoji v oblasti využívání odpadů, spolupracuje s odbornými a neziskovými partnery ve snaze o co nejvyšší využití odpadů a energií z odpadů.


PROVOZNÍ DOBA
Dle jednotlivých středisek, více na webových stránkách.
1101 Mgr. Radka Kupková 1102 Avanso s.r.o.
1103 Avanso s.r.o. 1104 SMOLO a.s.
1105 SMOLO a.s. 1106 SMOLO a.s.
1107 SMOLO a.s. 1108 SMOLO a.s.
1109 SMOLO a.s. 1110 SMOLO a.s.
1111 SMOLO a.s. 1112 RM Corporation s.r.o.
1113 MAPLE TRADE S.R.O. 1114 MAPLE TRADE S.R.O.
1115 Gynekologická ambulance Hliśnikowska s.r.o. 1116 Gynekologická ambulance Hliśnikowska s.r.o.
1117 Gynekologická ambulance Hliśnikowska s.r.o. 1118 Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.
11/1 MUDr. Jan Farkaš 11/2 MUDr. Jan Farkaš
11/3 Projekční kancelář lay-out s.r.o. 11/4 ENWICO DATA s.r.o.
11/5 ENWICO DATA s.r.o. 11/6 ENWICO DATA s.r.o.
11/7 Břetislav Kučera 11/8 Mgr. Naděžda Švanová
11/9 ENESA, a.s. 11/10 MANIP RAKOVO s.r.o.


×

Soubory cookies na těchto webových stránkách jsou nastaveny tak, aby Vám nabídly co nejlepší obsah.

Pokud kliknete na tlačítko OK nebo budete tyto webové stránky nadále používat bez toho, že byste změnili nastavení svého prohlížeče, budeme to považovat za Váš souhlas s použitím cookies.

OK

STEELHOTEL v Třinci hodnocení