S T E E L H O U S E
K O M E R Č N Í  P R O S T O R Y

STEELHOUSE nabízí nejen ubytovací a pohostinské služby, ale také pronajímá komerční prostory k různým účelům:

* zdravotní ambulance

* péče o tělo

* kancelářské prostory

* prodejny

* banky aj.

Rozměry jednotlivých komerčních prostorů jsou od 20 m². Dispozičně lze přizpůsobit potřebám nájemců. Bližší informace o volných prostorech naleznete na INFO - PANELU.

 

K dispozici jsme Vám rovněž na telefonním čísle 605 20 10 54 a nebo e-mailu janotova@steelhouse.cz